adminI consent to have this site collect my Name, Email, and Phone.


My Properties

SPACE115 – Phòng học 50-100 ghế

SPACE115 với diện tích 85m2 là phòng lớn nhất tại NOVA SPACE 22 Thành Công. SPACE115 có sức...

Diện tích:   85 m²

SPACE113 – Phòng học 30-45 ghế

SPACE113 với diện tích 45m2 là các phòng được đặt nhiều nhất tại NOVA SPACE. Sức chứa đào...

Diện tích:   45 m²

Compare Listings

Title Price Status Type Diện tích Purpose Bedrooms Bathrooms