NOVAEDU.COMPANYI consent to have this site collect my Name, Email, and Phone.


My Properties

SPACE117 – Phòng học 100-300 ghế

SPACE117 có diện tích lên tới 300m2. Lấy cảm hứng từ những giảng đường...

Diện tích:   300 m²

SPACE116 – Phòng học 50-100 ghế

SPACE116 với diện tích 85m2 có sức chứa tương đương 100 ghế sự kiện và 50 ghế đào...

Diện tích:   85 m²

SPACE114 – Phòng học 30-45 ghế

SPACE114 với diện tích 45m2 là các phòng được đặt nhiều nhất tại NOVA SPACE. Sức chứa đào...

Diện tích:   45 m²

SPACE112 – Phòng học 30-45 ghế

SPACE112 với diện tích 45m2 là các phòng được đặt nhiều nhất tại NOVA SPACE. Sức chứa đào...

Diện tích:   45 m²

SPACE111 – Phòng học 15-25 ghế

SPACE111 với diện tích 25m2 phù hợp với các lớp đào tạo chuyên sâu quy...

Diện tích:   25 m²

Compare Listings

Title Price Status Type Diện tích Purpose Bedrooms Bathrooms