NOVA SPRO

Showing 1–9 of 21 khóa học

Courses

SPRO111 – Thực hành kỹ năng thuyết trình

 • Mọi người
Chưa có xếp hạng nào
500.000 

SPRO112 – Xác định mục tiêu

 • Mọi người
Chưa có xếp hạng nào
500.000 

SPRO113- Phương pháp thuyết trình hiệu quả

 • Mọi người
Chưa có xếp hạng nào
500.000 

SPRO114 – Nguyên tắc cần biết trong giao tiếp ứng xử

 • Mọi người
Chưa có xếp hạng nào
500.000 

SPRO115 – Quản lý cảm xúc tiêu cực

 • Mọi người
Chưa có xếp hạng nào
500.000 

SPRO116 – Thấu hiểu những dạng cảm xúc của bản thân

 • Mọi người
Chưa có xếp hạng nào
500.000 

SPRO117 – Tâm thái biết ơn

 • Mọi người
Chưa có xếp hạng nào
500.000 

SPRO118 – Thuyết trình về mục tiêu

 • Mọi người
Chưa có xếp hạng nào
500.000 

SPRO119 – Định vị bản thân

 • Mọi người
Chưa có xếp hạng nào
500.000 

SPRO111 – Thực hành kỹ năng thuyết trình

 • Mọi người
 • Chưa có xếp hạng nào
NOVAEDU.COMPANY
NOVAEDU.COMPANY

SPRO112 – Xác định mục tiêu

 • Mọi người
 • Chưa có xếp hạng nào
NOVAEDU.COMPANY
NOVAEDU.COMPANY

SPRO113- Phương pháp thuyết trình hiệu quả

 • Mọi người
 • Chưa có xếp hạng nào
NOVAEDU.COMPANY
NOVAEDU.COMPANY

SPRO114 – Nguyên tắc cần biết trong giao tiếp ứng xử

 • Mọi người
 • Chưa có xếp hạng nào
NOVAEDU.COMPANY
NOVAEDU.COMPANY

SPRO115 – Quản lý cảm xúc tiêu cực

 • Mọi người
 • Chưa có xếp hạng nào
NOVAEDU.COMPANY
NOVAEDU.COMPANY

SPRO116 – Thấu hiểu những dạng cảm xúc của bản thân

 • Mọi người
 • Chưa có xếp hạng nào
NOVAEDU.COMPANY
NOVAEDU.COMPANY

SPRO117 – Tâm thái biết ơn

 • Mọi người
 • Chưa có xếp hạng nào
NOVAEDU.COMPANY
NOVAEDU.COMPANY

SPRO118 – Thuyết trình về mục tiêu

 • Mọi người
 • Chưa có xếp hạng nào
NOVAEDU.COMPANY
NOVAEDU.COMPANY

SPRO119 – Định vị bản thân

 • Mọi người
 • Chưa có xếp hạng nào
NOVAEDU.COMPANY
NOVAEDU.COMPANY

Compare Listings

Title Price Status Type Diện tích Purpose Bedrooms Bathrooms